Rabu, 5 Disember 2018

Membawa Kanak-Kanak Masih Kecil Menunaikan Umrah

Anda merancang membawa anak mengerjakan umrah? Alhamdulillah jika itu niat anda. Peraturannya hampir sama dengan membawa anak ke masjid. Anda harus memahami bagaimana mengawal pergerakkan anak ketika mengerja umrah. Anda harus faham bagaimana menjaga kebersihan anak dari segi najis.

Berikut adalah petikan penuh artikel dari Petikan Hauzah Maya mengenai umrah kanak-kanak

Sehubungan dengan ibadah ini anak-anak dibahagi menjadi dua bahagian, iaitu: anak-anak mumayyiz dan anak-anak ghairu mumayyiz.
 1. Anak mumayyiz adalah anak yang telah mengetahui baik dan buruk sesuatu dan diapun dapat melakukan amalan-amalan Umrah Mufradah dengan benar.
 2. Anak ghairu mumayyiz adalah anak yang belum mencapai tingkat mumayyiz atau belum dapat membezakan mana yang baik dan mana yang buruk dan belum boleh melakukan amalan-amalan Umrah Mufradah dengan baik.
Seorang anak yang telah mencapai tingkat mumayyiz, maka dia sendirilah yang harus melakukan ihram dan amalan-amalan lainnya. Dan dalam hal-hal yang dia tidak dapat melakukannya, maka bapa atau pembimbingnya dapat memberikan bantuan atau pertolongan kepadanya.

Adapun anak yang belum mumayyiz maka amalan-amalan Umrah Mufradahnya  bisa dilakukan sebagai berikut:

 1. Ihram, dalam hal ini, pemandu atau ayahnya dapat memakaikan pakaian ihram kepadanya dan menyuruhnya untuk melakukan niat ihram. Apabila dia boleh membaca talbiyah, maka dia harus membacanya sendiri. Jika tidak boleh, maka ayahnya atau pemandunya boleh membantunya, misalnya ayahnya membaca satu-satu kemudian anak tersebut mengikutinya. Dan apabila hal inipun masih belum dapat dia lakukan, maka ayah atau pemandunya itulah yang harus membacakan talbiyah dengan niat mewakili (menggantikan) kewajiban talbiyah anak yang belum mumayyiz tersebut.
 2. Thawaf, pada saat melakukan thawaf, anak yang belum mumayyiz ini harus melakukan thawafnya sendiri apabila mampu, dan apabila dia tidak mampu melakukannya sendiri maka dia boleh digendong atau dibawa mengelilingi Ka’bah untuk melakukan Thawaf sebanyak tujuh kali putaran.
 3. Shalat thawaf, apabila anak yang belum mumayyiz tersebut boleh melaksanakan shalat thawaf sendiri, hendaklah dia disuruh melaksanakannya, dan apabila dia belum mampu melakukan shalat thawaf maka ayah atau pemandunya bisa melaksanakan shalat thawaf tersebut sebagai wakil dari anak tersebut.
 4. Sa’iy bisa dilaksanakan seperti pelaksanaan thawaf di atas, iaitu jika boleh dia yang harus melaksanakannya sendiri, jika tidak maka ayah/ walinya mewakilinya dalam pelaksanaan sa’iy.
 5. Memotong atau mencukur rambut atau kuku, iaitu dengan cara rambut atau kukunya dipendekkan atau dipotong setelah melaksanakan Sa’iy.
 6. Thawaf Nisa serta Shalat Thawaf Nisa dapat dilaksanakan sebagaimana keterangan yang disebutkan pada Thawaf Umrah dan Shalat Thawaf Umrah di atas.
 1. Membawa anak kecil untuk melakukan amalan umrah seperti ihram dan seterusnya hukumnya mustahab atau sunah. Oleh karena itu para jemaah yang membawa bersamanya anak kecil yang belum baligh ke kota Mekkah dan Madinah, apabila mereka menginginkan agar anaknya melakukan Umrah Mufradah juga, hendaklah diperhatikan dengan sebaik-baiknya sehingga amal ibadahnya dapat dilaksanakan dengan baik, benar, sempurna dan tidak ada masalah, kekurangan atau cacat.
 2. Anak-anak yang telah berihram untuk Umrah Mufradah, maka dia pun harus melakukan Thawaf dan Shalat Thawaf dalam keadaan yang suci atau mempunyai wudhu. Oleh karena itu apabila seorang anak mumayyiz telah mampu melakukan wudhu dengan benar dan sempurna, maka ia sendirilah yang harus mengambil air wudhu untuk melakukan Thawaf dan Shalat Thawaf tersebut. Apabila dia belum mumayyiz dan belum bisa mengambil air wudhu maka ayah/wali mengajarkan kepadanya bagaimana tata cara berwudhu sehingga dia boleh mengambil wudhu sendiri. Apabila setelah diajarkan masih tetap belum bisa melakukan  wudhu, maka hendaklah orang tua atau pembimbingnya mewudhu’kannya atau membantunya dalam pelaksanaan wudhu’.
 3. Seorang anak yang telah melakukan ihram untuk Umrah Mufradah, diharuskan baginya untuk melaksanakan Thawaf Nisa dan juga Shalat Thawaf Nisa. Apabila dia tidak melaksanakan Thawaf Nisa dan Shalat Thawaf Nisa maka ia tidak bisa melakukan akad nikah (perkahwinan)
 4. Thawaf yang dilakukan oleh anak laki-laki (yang belum baligh) atau orang laki-laki dewasa yang belum dikhatan, dianggap tidak sah. Oleh karena itu orang tua atau wali dari anak-anak tersebut, apabila dia mempunyai anak kecil laki-laki dan belum dikhatan, sebaiknya tidak melakukan ihram (tidak berihram), sekalipun dia belum mumayyiz.
 5. Pembimbing atau wali dari anak kecil, hendaklah menjauhkan anak yang sedang ihram tersebut dari segala hal yang diharamkan selama pelaksanaan ihram, kecuali berjalan di bawah payung atau naungan dimana hal itu diharamkan bagi orang laki-laki dewasa saja, dan diperbolehkan bagi anak kecil.
 6. Dalam melakukan Thawaf dan Sa’iy haruslah menjaga syarat-syarat yang telah ditentukan, misalnya ketika thawaf badan dan pakaian anak kecil tersebut diharuskan dalam keadaan suci dan hendaklah bahagian badan sebelah kirinya mengarah ke Ka’bah dan ketika melakukan Thawaf atau Sa’iy hendaklah dalam keadaan terjaga atau sedar. Oleh karena itu sangat dipesan atau dianjurkan bagi mereka yang tidak mampu memperhatikan anak-anak kecil tersebut dengan baik, hendaknya jangan mengihramkan mereka (ertinya biarkan mereka dari awal tidak melakukan ihram dan umrah. Pent.).
Petikan Hauzah Maya

Berdasarkan pengalaman jemaah yang pernah membawa kanak-kanak saya mengariskan beberapa perkara jika ada kalangan pembaca ingin dijadikan panduan. Panduan ini saya kutip dari ustaz-ustaz yang memberikan kursus umrah dan juga Mutawif. 1. Perkara utama ialah dari segi kebersihan. Pastikan anak-anak tidak membawa najis bersama ketika Tawaf dan Sa'i. Jika kuatir najis pakaikan pampers.
 2. Keselamatan anak-anak mesti dipastikan oleh ibu dan ayah. Gunakanlah apa juga kaedah untuk maksud ini.
 3. Jika anak didukung lakukan Tawaf dan Sa'i berasingan. Maksudnya Tawaf dan Sa'i pertama tujuh kali untuk ayah atau ibu dan yang kedua niatkan untuk anak. Sama juga untuk anda yang menyorong ibu ayah yang tidak berupaya. Namun begitu sekarang telah ada kemudahan Skuter yang boleh dinaiki oleh dua penumpang. Jika bersama ibu ayah maka anak-anak boleh diriba. Menaiki Skuter tidak perlu dilakukan Tawaf dan Sa'i berasingan.


Dua jemaah umrah yang masih kecil bersama-sama saya ketika menunaikan umrah pada 5 hingga 15 November 2018

Menurut seorang jemaah yang pernah melakukan umrah dengan membawa dua orang anaknya seorang berusia enam tahun dan seorang berusia dua tahun, kunci utama ialah kesabaran dan berdoa kepada Allah agar dipermudahkan segala urusan. Insha Allah segala-galanya menjadi lebih mudah.


Mungkin pembaca yang ada pengalaman boleh memberi pandangan pada ruang ulasan pada topik ini demi kepentingan bersama.

Tiada ulasan:

Catat Komen

Ke Tanah Suci pada 25 Julai hingga 7 September 2019

Ketika anda sedang membaca tulisan ini saya sedang sibuk membuat persiapan untuk berangkat ke Tanah Suci pada 25 Julai 2019 | 6.15 petang...